VIDEO QU?NG CÁO ?I?N THO?I OPPO F1s C?C HAY.(CU?C CHI?N S?N TÙNG 2012-2016)