Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN- TỰ ĐỘNG HÓA AN SINH  được thành lập vào tháng 11 năm 2012 là công ty thương mại và kỹ thuật chuyên thi công, tích hợp hệ thống tự động hóa , tư vấn, thiết kế, lắp đặt, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ các hệ thống điện và điều khiển tự động trong công nghiệp.

Những hoạt động chuyên môn chính:

      1/  Trạm điện nguồn và hệ thống phân phối.

      2/  Tủ đóng cắt trung và hạ thế.

      3/   Hệ thống biến áp, máy phát điện và tụ bù công suất.

      4/   Tủ điện phân phối hạ thế.Hệ thống máng cáp, và dây cáp nguồn.

      5/   Hệ thống điều khiển máy tính.Allen-Bradley/Siemens/Mitsubishi/ Wonderware HMI, SCADA system integration.Tủ điện điều khiển MCC (Motor Control Center).

      6/   Hệ thống giám sát năng lượng. Hệ thống trạm bơm nước.

      7/   Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền, và hệ thống đo lường.

      8/   Thiết kế dây chuyền công nghệ cho ngành Food  + Brewery ..v.v ....