Terminal Block

HOT

JFBI 10-8

48,783 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJUK 6N
Kích thước (TxHxW) mmL80.7/H7.7/W6.7 mm
Quy cách10 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng
HOT

JFBI 10-6

44,390 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 4
JST 4-TWIN
JST 4-QUATTRO
Kích thước (TxHxW) mmL60.1/H22.8/W3.1 mm
Quy cách10 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng

FBS 5-8

48,783 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 6
Kích thước (TxHxW) mmL40.5/H30.8/W3.3 mm
Quy cách5 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0
Mua hàng

FBS 5-6

41,847 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 4
JST 4-TWIN
JST 4-QUATTRO
Kích thước (TxHxW) mmL30.5/H22.8/W3.1 mm
Quy cách5 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng

FBS 5-5

40,691 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 2.5
JST 2.5-TWIN
JST 2.5-QUATTRO
JSTTB 2.5
JST 2.5-3L
Kích thước (TxHxW) mmL24.7/H22.8/W3.1 mm
Quy cách5 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0
Mua hàng

FBS 4-6

40,691 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 4
JST 4-TWIN
JST 4-QUATTRO
Kích thước (TxHxW) mmL23.3/H22.8/W3.1 mm
Quy cách4 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng

FBS 4-5

39,535 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 2.5
JST 2.5-TWIN
JST 2.5-QUATTRO
JSTTB 2.5
JST 2.5-3L
Kích thước (TxHxW) mmL20.6/H22.8/W3.1 mm
Quy cách4 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0
Mua hàng

FBS 3-6

38,148 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 4
JST 4-TWIN
JST 4-QUATTRO
Kích thước (TxHxW) mmL12.1/H22.8/W3.1 mm
Quy cách3 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0
Mua hàng

FBS 3-5

37,454 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 2.5
JST 2.5-TWIN
JST 2.5-QUATTRO
JSTTB 2.5
JST 2.5-3L
Kích thước (TxHxW) mmL14.2/H22.8/W3.1 mm
Quy cách3 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng

FBS 2-6

36,992 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 4
JST 4-TWIN
JST 4-QUATTRO
Kích thước (TxHxW) mmL11/H22.8/W3.1 mm
Quy cách2 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0
Mua hàng

FBS 2-5

36,298 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 2.5
JST 2.5-TWIN
JST 2.5-QUATTRO
JSTTB 2.5
JST 2.5-3L
Kích thước (TxHxW) mmL11/H22.8/W3.1 mm
Quy cách2 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng

FBS 10-8

55,257 ₫

Chất liệuPA66, Brass
Chức năngCầu nối hông
Kiểu lắp đặtLắp bên hông đầu nối cáp
Đầu nối cáp tương thíchJST 6
Kích thước (TxHxW) mmL80.4/H30.8/W3.3 mm
Quy cách10 cực/thanh
Tiêu chuẩnIEC 60947-7-1, UL 94 V0

 

Mua hàng