Hệ thống giám sát Online IoT

HOT

Hệ thống giám sát điện năng nhà máy

Liên Hệ

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát :

 • Bộ IoT GATEWAY

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 • Đồng hồ đo điện năng có truyền thông :

 Kết quả hình ảnh cho ACUVIM II

Hệ thống sử dụng đồng hồ điện năng ACUMVIM II có hỗ trợ truyền thông Modbus RTU.

 

Mua hàng
HOT

Hệ thống giám sát lò hơi

Liên Hệ

Bộ điều khiển giám sát lò hơi bao gồm :

 • Bộ IoT Gateway : 

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

 • Rounter 4G HF8104 : Tích hợp SIM DATA 4G để tạo mạng Internet.

 • Cảm biến nhiệt độ :

                                             

 • Cảm biến đo nhiệt độ TA2542
 • Nhà sản xuất: IFM
 • Ngưỡng nhiệt độ rộng: -50°C đến 200°C
 • Analogue current output [mA] : 4-20mA
 • Tiêu chuẩn công nghệ : IP67 ; IP68 ; IP69K.
 • Cảm biến áp suất :

 • Cảm biến đo áp suất : PU5404                             
 • Nhà sản xuất: IFM
 • Ngưỡng đo áp suất : 0 – 10 bar
 • Analogue output [V] : 0 – 10V
 • Tiêu chuẩn công nghệ : IP67 ; IP68 ; IP69K.
 • Còi hú cảnh báo : Còi báo có đèn chớp, báo động khi có sự cố.
 • Hệ thống giám sát từ xa :
 • Cho phép cài đặt ngưỡng nhiệt độ cho phép. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt sẽ kích hoạt báo động đến người dung.
 • Báo động qua SMS, cài đặt không giới hạn số điện thoại nhận tin nhắn.
 • Có sẵn Module SIM, Wifi và cổng LAN để kết nối mạng internet.
 • Giám sát và xem trạng thái cảnh báo của hệ thống qua phần mềm webserver.
 • Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel.

 

Note : Đây là mô hình theo dõi nhiệt độ từ xa, công ty có thể tùy chỉnh lại sao cho phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

Mua hàng
HOT

Hệ thống điều khiển và giám sát trang trại

Liên Hệ

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát :

 • Bộ IoT GATEWAY  

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

·         Board PLC FXU3 – 24MR – 6AD – 2DA :

 

·         Phần mềm SCADA trên PC

 

    

 

                                                                           P&ID của hệ thống

 

·         Phần mềm điều khiển giám sát trên Smath Phone.

 

Mua hàng
HOT

Hệ thống giám sát nhiệt độ cho bồn trữ sữa

Liên Hệ

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát nhiệt độ  :

 • Bộ IoT GATEWAY

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

 • Cảm biến đo nhiệt độ :

                                                          

 • Cảm biến đo nhiệt độ TA2542
 • Nhà sản xuất: IFM
 • Ngưỡng nhiệt độ rộng: -50°C đến 200°C
 • Analogue current output [mA] : 4-20mA
 • Tiêu chuẩn công nghệ : IP67 ; IP68 ; IP69K.

                                                                                                                      

 • Cảm biến báo mức :

                            

 • Cảm biến báo mức : LMT100
 • Nhà sản xuất: IFM
 • Điện áp hoạt động : 24VDC
 • Nhiệt độ cho phép làm việc : -40- 85°C
 • Tiêu chuẩn công nghệ :  IP 67; IP68; IP69K

 

 • Còi báo động : Còi báo có đèn chớp, báo động khi có sự cố.
 • Định vị GPS.
 • Hệ thống giám sát từ xa :
 • Cho phép cài đặt ngưỡng nhiệt độ cho phép. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt sẽ kích hoạt báo động đến người dùng
 • Báo động qua SMS, cài đặt không giới hạn số điện thoại nhận tin nhắn.
 • Có sẵn Module SIM, Wifi và cổng LAN để kết nối mạng internet
 • Giám sát và xem trạng thái cảnh báo của hệ thống qua phần mềm webserver, Smathphone
 • Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel
Mua hàng
HOT

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh

Liên Hệ

Bộ điều khiển giám sát kho lạnh bao gồm :

 • Bộ IoT Gateway :

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

 • Rounter 4G HF8104 : Tích hợp SIM DATA 4G để tạo mạng Internet.
 • Cảm biến nhiệt độ :

                                             

 • Cảm biến đo nhiệt độ TA2542
 • Nhà sản xuất: IFM
 • Ngưỡng nhiệt độ rộng: -50°C đến 200°C
 • Analogue current output [mA] : 4-20mA
 • Tiêu chuẩn công nghệ : IP67 ; IP68 ; IP69K.
 • Còi hú cảnh báo : Còi báo có đèn chớp, báo động khi có sự cố.
 • Bảng LED : Hiển thị giá trị nhiệt độ độ ẩm.
 • Hệ thống giám sát từ xa :
 • Cho phép cài đặt ngưỡng nhiệt độ cho phép. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt sẽ kích hoạt báo động đến người dùng
 • Báo động qua SMS, cài đặt không giới hạn số điện thoại nhận tin nhắn.
 • Có sẵn Module SIM, Wifi và cổng LAN để kết nối mạng internet
 • Giám sát và xem trạng thái cảnh báo của hệ thống qua phần mềm webserver, Smathphone
 • Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel

 

Note : Đây là mô hình theo dõi nhiệt độ từ xa, công ty có thể tùy chỉnh lại sao cho phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

Mua hàng