Hệ thống điều khiển và giám sát trang trại

HOT

Hệ thống điều khiển và giám sát trang trại

Liên Hệ

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát :

  • Bộ IoT GATEWAY  

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

·         Board PLC FXU3 – 24MR – 6AD – 2DA :

 

·         Phần mềm SCADA trên PC

 

    

 

                                                                           P&ID của hệ thống

 

·         Phần mềm điều khiển giám sát trên Smath Phone.

 

Mua hàng