PLC_ HMI_Inverter AB

Micro850 2080-LC50-24QWB

Liên Hệ

Kiểu tín hiệu DI: 24Vdc / 24Vac
Kiểu tín hiệu DO: Relay
Số I/O: 
                                                         DI 14
                                                         DO 10
Hỗ trợ đếm xung tốc độ cao:                 4
Số khe cắm mở rộng module tối đa:    3

Mua hàng