PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC (6ES7212-1AE40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay
Số tiếp điểm I/O:
                8 DI 24 Vdc;
                6 DO 24 Vdc;
                2 AI 0-10 Vdc
Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz
Program/data memory 75 KB
Mua hàng

PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY (6ES7212-1HE40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay
Số tiếp điểm I/O:
                8 DI 24 Vdc;
                6 DO relay 2A;
                2 AI 0-10 Vdc
Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz
Program/data memory 75 KB
Mua hàng

PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7214-1AG40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC

Số tiếp điểm I/O:

                           14 DI 24 Vdc;

                           10 DO 24 Vdc;

                           2 AI 0-10 Vdc

Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz

Program/data memory 100 KB

Mua hàng

PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY (6ES7214-1HG40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay

Số tiếp điểm I/O:

                           14 DI 24 Vdc;

                           10 DO relay 2A;

                           2 AI 0-10 Vdc

Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz

Program/data memory 100 KB

Mua hàng

PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY (6ES7214-1BG40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay

Số tiếp điểm I/O:

                           14 DI 24 Vdc;

                           10 DO relay 2A;

                           2 AI 0-10 Vdc

Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz

Program/data memory 100 KB

Mua hàng

PLC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY (6ES7212-1BE40-0XB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay
Số tiếp điểm I/O:
                8 DI 24 Vdc;
                6 DO relay 2A;
                2 AI 0-10 Vdc
Nguồn hoạt động: AC 85-264 Vac, 47-63 Hz
Program/data memory 75 KB
Mua hàng