Hệ thống giám sát điện năng nhà máy

HOT

Hệ thống giám sát điện năng nhà máy

Liên Hệ

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát :

  • Bộ IoT GATEWAY

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

  • Đồng hồ đo điện năng có truyền thông :

 Kết quả hình ảnh cho ACUVIM II

Hệ thống sử dụng đồng hồ điện năng ACUMVIM II có hỗ trợ truyền thông Modbus RTU.

 

Mua hàng