PLC S7-300 CPU 314-2DP (6ES7314-6CH04-0AB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Compact CPU with MPI
24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 high-speed counters (60 kHz), integrated DP interface, Integrated
Nguồn điện hoạt động:      24 V DC
Bộ nhớ làm việc:               192 KB
Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required
Mua hàng

PLC S7-300 CPU 312C (6ES7312-5BF04-0AB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-300, CPU 312C Compact CPU with MPI, 10 DI/6 DQ, 2 high-speed counters (10 kHz) Integrated

Nguồn điện hoạt động: 24 Vdc

Bộ nhớ làm việc:          64 KB

Front connector (1x 40-pole) and Micro Memory Card required

Mua hàng

PLC S7-300 CPU 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0)

Liên Hệ

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Central processing unit with MPI Integrated.
Nguồn điện hoạt động: 24 Vdc
Bộ nhớ làm việc: 256 KB
2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required
Mua hàng