Hệ thống điều khiển và giám sát trang trại

Hệ thống điều khiển và giám sát trang trại

Chi tiết kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống giám sát :

  • Bộ IoT GATEWAY  

Order code

WG3MD-001

Processor

Dual-Core Tensilica LX6 240MHz, RTC, 4 MB SRAM, 4MB SPI.

RS485

 

Wifi

RS485 : MODBUS MASTER (connect : max 8 Slave).

 

Modbus TCP/IP  On Wifi

Digital I/O

·         Incl. DI

·         Incl. DO

Analog input

8xDIO (with Ext up 32DI/32DO).

·         4x DI Protection : Over-Voltage 30VDC.

·         4x DO, Relay, Current 10A, 300W.

4x AI (4 ~ 20mA) ,Protection.

Wi-Fi

Ethernet

Lora

(optional)

3G/GPRS

WIFI     : 802.11b/g/n up 16mbps.

LAN       : Option.

Lora       : Option.

GPRS     : Option.

 

PROTOCOLS

MQTT /SIM/WiFi (Setting), OPC, Kepware,intouch.

Power supply

9~30 VDC.

Working temp

-40 ~ 85°C, humidity 5 ~ 95% RH (no condensation).

 

·         Board PLC FXU3 – 24MR – 6AD – 2DA :

 

·         Phần mềm SCADA trên PC

 

    

 

                                                                           P&ID của hệ thống

 

·         Phần mềm điều khiển giám sát trên Smath Phone.

 

Đối với một trang trai trồng rau thủy canh với một khuôn viên rộng lớn thì cẩn phải có một hệ thống điều khiển và giám sát trang trại. Hệ thống đo đạc tự động các thông số : nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ pH, độ hòa tan chất dinh dưỡng ppm,….Điều khiển Bơm, valve tưới, quạt thông gió tự động theo yêu cầu của chủ trang trại. Toàn bộ dữ liệu của các thông số đều được lưu trữ và được hệ thống phân tích thống kê đánh giá dưới dạng bảng báo cáo số liệu hoặc các kiểu đồ thị trực quan.

Bình luận

 Tags: Iot Modbus ,