Modbus 4DI/4DO/4AI SIM/LAN (MQTT)

Modbus 4DI/4DO/4AI SIM/LAN (MQTT)

2,500,000

Model : Modbus 4DI/4DO/4AI SIM/LAN (MQTT)
Sản xuất và phân phối: An Sinh Automation Company
Chất lượng : Mới 100%
Bảo hành : Chính hãng

Bình luận

 Tags: Iot Modbus ,